Adwokat dla pracowników i pracodawców

 

Oferta Kancelarii Adwokackiej Pawła Figla skierowana jest zarówno do pracowników, jaki pracodawców. Pomagam w dochodzeniu praw pracowników oraz reprezentowaniu ich interesów w Sądzie Pracy. Przygotowuję odwołania od bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę oraz dochodzę roszczeń związanych z pracą w godzinach nadliczbowych. Udzielam także porad prawnych pracodawcom, przygotowuję odpowiednią dokumentację i reprezentuję pracodawców w sporach z pracownikami z zakresu prawa pracy.

 

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy

Zakres usług Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • reprezentacja w postępowaniu przed sądem pracy o przywrócenie do pracy,
  • dochodzenie odszkodowań związanych z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy,
  • zapłatę wynagrodzenia, w tym o zapłatę nadgodzin oraz ekwiwalentu,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • mobbing,
  • ustalenie odpowiedzialności pracowników,
  • reprezentowanie Klienta w sporach o nierówne traktowanie oraz dyskryminację,
  • przygotowanie umów o zakazie konkurencji.