Usługi prawne w zakresie prawa medycznego

Bardzo dobrze znam specyfikę spraw medycznych, a także realia prywatnej i publicznej służby zdrowia. Świadczymy usługi, które w pełni odpowiadają na potrzeby lekarzy oraz instytucji, które działają w sferze ochrony zdrowia. Pomagam w ugodowym rozwiązaniu sporów z pacjentami.

 

Dbam o interesy pacjentów i pomagam im w udowodnieniu błędu lekarskiego, a także dochodzeniu należnego odszkodowania z tego tytułu.

 

W zakresie prawa medycznego prowadzę:

 • sprawy zawodowe lekarzy,
 • sprawy karne lekarzy,
 • sprawy pacjentów,
 • sprawy zakładów opieki zdrowotnej.

 

Obsługa prawna - prawo medyczne

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • występowanie, w zależności od specyfiki postępowania w charakterze pełnomocnika lub obrońcy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych w postępowaniach przed okręgowymi sądami lekarskimi, Naczelnym Sądem Lekarskim sądami powszechnymi, w postępowaniach administracyjnych w sprawach dot. tzw. 'błędu lekarskiego',
 • stałą obsługę prawną podmiotów świadczących usługi medyczne polegającą na:
  • pomocy w ugodowym rozwiązaniu sporów z pacjentami,
  • opracowywaniu i opiniowaniu umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością medyczną,
  • zastępstwie procesowym w postępowaniach cywilnych i karnych,
 • zastępstwo prawne pokrzywdzonych, których dobra prawne zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe lekarza w postępowaniach przed organami izb lekarskich oraz Sądem Powszechnym w zakresie: szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie ciała, krzywda) w następstwie tzw. 'błędu lekarskiego' przy świadczeniu zabiegów leczniczych bądź kosmetycznych.