Adwokat prawo karne - Śląsk

Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Dzięki nabytej w tym czasie wiedzy i posiadanym kompetencjom tworzę skuteczne taktyki obrończe dla klientów naszej kancelarii, a także zapewniam pomoc osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku konkretnego przestępstwa.

 

Klientom kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę w sprawach karnych dotyczących popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wynikającego ze złamania przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym − spowodowania kolizji, wypadku, jazdy samochodem pod wpływem środków odurzających. Oferuję również profesjonalne wsparcie prawne w bardziej złożonych sprawach o popełnienie przestępstwa, zarówno o charakterze zbrodni, jak i występku.

 

Sprawy karne w Kancelarii Adwokackiej Paweł Figiel

Kancelaria Adwokacka w Mikołowie broni swoich Klientów przed zarzutami w postępowaniu karnym, karno-gospodarczym, karno-skarbowym, wykroczeniowym oraz w zakresie wykonania kary. Pomagam osobom i firmom pokrzywdzonym przygotować zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także reprezentujemy osoby pokrzywdzone w sprawach sądowych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego.

 

Specjalizuję się w następujących typach spraw karnych:

 • Sprawy o jazdę w stanie nietrzeźwości (także wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu) - w sprawach tego typu, o wysokości kary, która może być wymierzona przez sąd, przesądza stężenie alkoholu znajdującego się w krwi osoby zatrzymanej. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu takich spraw podejmuję skuteczne działania, mające na celu doprowadzenie do uzyskania przez klienta naszej kancelarii najłagodniejszego, możliwego wymiaru kary.

Zapewniam pomoc osobom, których prawo jazdy zostało zatrzymane za jazdę w stanie nietrzeźwym. Zgodnie ze zmienionymi przepisami o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów można starać się już po połowie orzeczonego przez sąd środka karnego. Tym samym, zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii osoby, które aktualnie odbywają karę za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Dołożymy wszelkich starań, aby sprawę rozstrzygnięto na korzyść klienta i uprzednio nałożona na niego kara została złagodzona;

 • Sprawy o prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem środków odurzających - decyzja o karze za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków zostaje podjęta na podstawie stężenia substancji psychoaktywnej we krwi osoby zatrzymanej, a także opinii lekarza, który ma za zadanie stwierdzić, w jakim stopniu dana substancja wpłynęła na zatrzymanego. Osobom, które dopuściły się prowadzeniem pojazdu pod wpływem środków odurzających, zapewniamy kompleksową pomoc prawniczą, dzięki której zwiększy się szansa na korzystne rozwiązanie ich sprawy;
 • Sprawy o spowodowanie kolizji, w trakcie której jedna z osób odniosła zmarła bądź doznała obrażeń ciała (każdy typ obrażeń - ciężkie, średnie, lekkie) - o charakterze tego czynu karalnego decydują obrażenia, których w jego wyniku doznała osoba pokrzywdzona. Jeśli jej rekonwalescencja trwała dłużej niż 7 dni mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa. Podejmuję się obrony osób, które spowodowały kolizję drogową, zarówno gdy chodzi o wykroczenie, jak i przestępstwo;
 • Sprawy o przestępstwa narkotykowe - sprawy dotyczące popełnienia przestępstwa narkotykowego należą do najbardziej skomplikowanych spraw karnych, dlatego profesjonalna pomoc prawna jest w ich przypadku nieoceniona. Nasza kancelaria pomaga osobom oskarżonym o posiadanie narkotyków, ich produkcję, a także sprzedaż. Osoby potrzebujące pomocy, zapraszamy do konsultacji z adwokatem od przestępstw narkotykowych.

Pomagam moim Klientom, wobec których toczą się powyższe sprawy, w uzyskaniu możliwie najłagodniejszego wymiaru karu. W tego typu sprawach, przygotowuję wspólnie z Klientem taktykę obrończą, która pozwala na uniewinnienie od postawionego zarzutu lub skorzystanie z zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego. Kancelaria przygotowuje pisma i wnioski procesowe, a także pomaga w zastosowaniu odpowiednich procedur odwoławczych.

 

Występuję w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie postępowania karnego.

 

Zakres usług świadczonych w sprawach karnych

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in. :

 • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, na etapie policyjnego zatrzymania, a nawet jeszcze przed wszczęciem oficjalnego postępowania w sprawie, we wszystkich kategoriach spraw, w tym dotyczących najcięższych zbrodni oraz zorganizowanej przestępczości,
 • składanie wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, w szczególności o uchylenie stosowania tymczasowego aresztowania,
 • obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach, we wszystkich kategoriach spraw, w tym dotyczących najcięższych zbrodni oraz zorganizowanej przestępczości,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach osób poszukiwanych listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, o zarządzenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. dozór elektroniczny),
 • reprezentację w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentację w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • sporządzanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz wniosków o wznowienie postępowania,
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania.

 

Sprawy karne - przestępczość

Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw karnych, w tym dotyczących zbrodni, zorganizowanej przestępczości - rozbojów, wymuszeń, handlu narkotykami oraz przestępstw tzw. 'białych kołnierzyków (white collar crimes) - przestępstw popełnianych przez osoby o wyższym statusie społecznym.

 

Zapraszam do kontaktu osoby poszukujące adwokata od prawa karnego na Śląsku. Zapewniam kompleksową obsługę prawniczą każdego Klienta, gwarantując mu dopełnienie wszelkich formalności w celu uzyskania pożądanego rezultatu powierzonej sprawy.