Usługi prawne w zakresie prawa cywilnego

Prawo cywilne obejmuje liczne zagadnienia, które bezpośrednio dotykają niemal każdego z nas. Brak wiedzy o przysługujących nam prawach, może zostać wykorzystany przez inne osoby lub firmy na naszą niekorzyść. Ze względu na szerokie spektrum kwestii regulowanych kodeksem prawa cywilnego, a także na mnogość przepisów, które są z nim bezpośrednio powiązane, skorzystanie z pomocy prawnika jest wręcz niezbędne.

 

Obsługa prawna - prawo cywilne

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed sądami powszechnymi w zakresie spraw cywilnych obejmujących m. in.:

 

a) z zakresu prawa rzeczowego:

 • zasiedzenie,
 • ochronę własności i naruszenie posiadania,
 • ustanowienie służebności gruntowych oraz osobistych,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • rozgraniczenie gruntów,
 • zarząd nad rzeczą wspólną i ustanowienie zarządcy nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, majątku spadkowego oraz majątku wspólnego małżonków,
 • wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy, zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość,
 • opróżnienie lokalu użytkowego i mieszkalnego (eksmisja),
 • ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych,
 • hipoteki, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

 

b) z zakresu prawa zobowiązań:

 • sprawy o zapłatę,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku komunikacyjnego, renta z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta dla członków najbliższej rodziny zmarłego,
 • odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie pojazdu mechanicznego z tytułu umowy OC sprawcy zdarzenia,
 • zdarzenia losowe, komunikacyjne skutkujące szkodą w majątku ubezpieczonego - odszkodowania za kradzież pojazdu mechanicznego, jego zniszczenie, uszkodzenie (AC); zniszczenie, uszkodzenie mienia (np. pożar, powódź),
 • wypadki przy pracy, w drodze do/z pracy oraz inne zdarzenia losowe - odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta z tytułu całkowitej, częściowej niezdolności do pracy,
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • ochrona dóbr osobistych, w tym dochodzenie roszczeń związanych z ich naruszeniem,
 • sprawy związane z umowami o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi kontraktami.

 

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie dojścia swoich praw, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Prawną Adwokata Pawła Figla. Udzielam porad prawnych oraz konsultacji, wyjaśniając Państwu na czym polega dany stan prawny i w jaki sposób można uzyskać pożądany dla siebie efekt.