Usługi prawne w zakresie postępowania egzekucyjnego

Podejmuję się prowadzenia spraw przeciwko dłużnikom. Wykonuję formalności związane z uruchomieniem procedury windykacyjnej oraz złożeniem pozwu sądowego o wydanie nakazu zapłaty. Udzielam konsultacji w zakresie przebiegu postępowania komorniczego i jego ewentualnych skutkach.

 

Profesjonalna pomoc prawna

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje m. in. :

 • negocjacje przedprocesowe z dłużnikami, wezwania do zapłaty, składanie wniosków o zabezpieczenie roszczenia,
 • reprezentowanie w toku postępowania sądowego mającego na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą egzekucji komorniczej,
 • wszczynanie na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego egzekucji sądowej obejmującej wszelkie ustalone składniki majątku dłużnika i składanie w trakcie jej trwania wymaganych pism procesowych, monitorowanie działań organów egzekucyjnych, pomoc w poszukiwaniu majątku dłużników i zabezpieczaniu majątku dłużników,
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika,
 • postępowanie przeciwko członkom zarządu, w sytuacji bezskutecznej egzekucji,
 • reprezentacja wierzycieli w toku postępowania o wyjawienie majątku dłużnika,
 • zawiadamianie organów ścigania o przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu, m.in. nadużycie zaufania, łapownictwo menedżerskie, oszustwo finansowe, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, pozorne bankructwo, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo, nierzetelna dokumentacja, wyzysk,
 • pełne zastępstwo procesowe w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego Klienta,
 • reprezentacja w toku spraw cywilnych, których przedmiotem jest pokrzywdzenie wierzycieli (tzw. actio pauliana z art. 527 KC),
 • wpisanie dłużnika do biur informacji gospodarczej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Obronę dłużnika w egzekucji obejmującą w szczególności:

 • przedsądowe negocjacje z wierzycielami,
 • składanie w imieniu dłużnika zażaleń w postępowaniu klauzulowym oraz skarg na czynności komornika oraz reprezentacja strony w toku tych postępowań,
 • reprezentacja dłużnika w toku powództw o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności oraz o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

 

Jeżeli poszukują Państwo wsparcia w postępowaniu z nieuczciwymi dłużnikami, zapraszam do kontaktu. Pomogę wykorzystać wszystkie dostępne drogi prawne, aby jak najszybciej wyegzekwować od dłużników Państwa należności.

 

Im szybciej zgłoszą się Państwo do prawnika, tym większa szansa na odzyskanie swoich należności.