Usługi prawne

Głównym celem działalności Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie wysokiej jakości usług prawnych, zapewniając najwyższy standard za przystępną cenę. Wykorzystuję wszechstronną znajomość prawa oraz wieloletnie doświadczenie w sądownictwie do prowadzenia spraw Klientów i uzyskiwania dla nich korzystnych rezultatów.

 

Kancelaria śledzi na bieżąco zmiany w systemie prawa, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązanie zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Zapraszam do zapoznania się z zakresem usług prawnych oferowanych przez Kancelarię Adwokacką Paweł Figiel w Mikołowie.

Prawo karne

Specjalizuję się w prowadzeniu najtrudniejszych spraw karnych, karno-gospodarczych oraz wykroczeniowych.

 

Kancelaria zajmuje się ochroną osób podejrzanych oraz oskarżonych na każdym etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a nadto osób skazanych na etapie postępowania w zakresie wykonania kary. Swoją ofertę kierujemy także do osób pokrzywdzonych, których interesy zostały naruszone lub są zagrożone działaniem przestępczym.

czytaj więcej

Prawo cywilne

Porady i reprezentowanie w sprawach o ochronę własności, sporach sądowych o zapłatę z umów, deliktów, bezpodstawnego wzbogacenia, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Oferuję szeroki zakres usług prawnych związanych z prawem cywilnym, w tym m.in. sprawy o ochronę własności, sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuję się także w prawie zobowiązań prowadząc sprawy związane z umowami cywilno-prawnymi (zapłata, unieważnienie, rozwiązanie umowy, ustalenie istnienie stosunku prawnego) oraz odszkodowaniami.

czytaj więcej

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Oferuję Klientom pomoc w sprawach rozwodowych, sprawach o separację, podział majątku, ustalenie ojcostwa, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także w zakresie ustalenia warunków kontaktu z dzieckiem.

czytaj więcej

Obsługa prawna przedsiębiorców

Prowadzenie przedsiębiorstwa, spółki czy organizacji pozarządowej wymaga przestrzegania licznych przepisów prawa. Oferuję usługę stałego nadzoru nad prowadzoną działalnością, jak i pomoc doraźną w ramach jednorazowego zlecenia. Udzielam pomoc prawną w sprawach o zapłatę i odszkodowanie związane z realizacją umów, naruszeniem zasad konkurencyjności, czy też pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego.

czytaj więcej

Prawo spadkowe

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, unieważnienie testamentu.

 

Zajmuję się prowadzeniem spraw spadkowych, w ramach których dbam o szybkie ustalenie spadkobierców, a także dopełnienie formalności związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku przez Klienta.

czytaj więcej

Postępowania egzekucyjne i windykacja należności

Pomagam Klientom wyegzekwować ich należności od nieuczciwych kontrahentów, pracodawców oraz innych dłużników. Dzięki szybkiemu zastosowaniu odpowiednich procedur windykacyjnych, będą mogli Państwo skutecznie odzyskać swoje należności.

czytaj więcej

Prawo medyczne

Oferujemy usługi prawne, które mają na celu ochronę interesów pracowników służby zdrowia, jak i samych pacjentów. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie wystąpienia błędu lekarskiego. Dochodzimy roszczeń pacjentów w sprawach medycznych.

czytaj więcej

Prawo pracy

Rozstrzygam wątpliwości i problemy związane z polityką zatrudnienia w firmach i organizacjach. Kancelaria Adwokacka Pawła Figla świadczy jednorazowe usługi prawne w formie wydania opinii oraz przygotowania dokumentów prawnych, jak również zapewnia stałą obsługę z zakresu prawa pracy.

czytaj więcej
Paweł Figiel

Masz problem prawny? Skontakuj się z nami

+48 609 789 644

lub

prześlij formularz