Adwokat Żory

Jeżeli szukają Państwo sprawdzonych i skutecznych usług prawnych w Żorach lub okolicach, zapraszam do kontaktu z Prawnikiem Pawłem Figlem. Zajmuję się kompleksową obsługą przedsiębiorców, zapewniając im przygotowanie i opiniowanie umów oraz aktów wewnętrznych. Prowadzę szerokie spektrum usług prawniczych dla osób prywatnych w Żorach. Zapewniam ceny usług prawnych dostosowane do możliwości naszych Klientów.

 

Współpraca z Kancelarią Adwokacką

Służę swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i sądowego. Świadczę usługi osobom prywatnym oraz jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. Oferuję:

  • Realizację jednorazowych zleceń - udzielam doraźnej pomocy w przygotowaniu pism procesowych, opinii prawnych, a także udzielając porad prawnych.
  • Stałą obsługę prawną - jest to usługa dedykowana przede wszystkim przedsiębiorstwom oraz fundacjom i polega na stałej współpracy z Klientem. W ramach obsługi prawnej sporządzam projekty pism, opinii prawnych, analizy kontaktów, uczestniczę w negocjacjach, a także reprezentuję jednostkę przed organami sądowymi i administracyjnymi.

 

Usługi prawne dla mieszkańców Żor

Świadczę usługi w zakresie następującego zakresu prawa:

  • Prawo karne - obrona interesów oskarżonych oraz pokrzywdzonych w sprawach karnych;
  • Prawo cywilne - naruszenie posiadania, podział majątku, służebność drogi koniecznej, zasiedzenie, zawieranie umów zlecenia, umów o dzieło, ubezpieczenia oraz umowy użyczenia.
  • Prawo spadkowe - m.in. stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie lub podział spadku, sprawy o zachowek.
  • Postępowanie egzekucyjne i windykacja - reprezentowanie stron w postępowaniach egzekucyjnych, skargi na czynności komornika.
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze - sprawy rozwodowe, separacja, alimenty, ubezwłasnowolnienie, ustalenie zasad kontaktów dzieckiem.
  • Prawo medyczne - udowodnienie błędu lekarskiego, obrona interesów pokrzywdzonych oraz oskarżonych w sprawach sądowych.