Kancelaria adwokacka dla mieszkańców Orzesza

Poszukują Państwo doświadczonego prawnika lub radcę prawnego w Orzeszu? Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii Adwokackiej Paweł Figiel. Zapewniam swoim Klientom profesjonalne wsparcie prawnicze oraz pomoc w wyegzekwowaniu swoich praw. Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom.

 

 

Współpraca z doświadczonym Adwokatem

Świadczę szerokie spektrum usług prawnych dla mieszkańców z Orzesza oraz okolicznych miejscowości. Kancelaria Adwokacka Paweł Figiel zajmuje się m.in.:

 • Udzielaniem porad prawnych,
 • Tworzeniem i opiniowaniem umów,
 • Przygotowaniem opinii prawnych,
 • Reprezentowaniem osób i firm w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, administracyjnych.

 

Powierzając swoją sprawę doświadczonemu adwokatowi, zwiększają Państwo szanse na osiągnięcie pożądanego rezultatu.

 

 

Zakres usług prawnych

Dzięki doświadczeniu w pracy w Sądzie Rejonowym oraz prowadzeniu licznych spraw Klientów, mogę Państwu zaoferować pomoc w prowadzeniu spraw z następującego zakresu:

 • Prawo karne - reprezentuję interesy osób podejrzanych, oskarżonych oraz ofiar przestępstw. Zajmuję się obroną oskarżonych przed sądem każdej instancji, w tym także obroną osób nieletnich. Dochodzę odszkodowań oraz zadośćuczynienia w przypadku nieprawidłowego aresztowania.
 • Prawo cywilne - zajmuję się sprawami prawa rzeczowego, związanymi z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości, zniesieniem współwłasności nieruchomościami, rozgraniczeniem gruntów, ustanowieniem drogi koniecznej oraz zasiedzeniem i naruszeniem posiadania. Specjalizuję w się w prawie zobowiązań, prowadząc sprawy o zapłatę, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, odszkodowań za zniszczenie mienia, i wypadki przy pracy. Prowadzę sprawy związane z zawartymi umowami budowlanymi, umowami zlecenia, o dzieło, ubezpieczenia, oraz umowami użyczenia.
 • Prawo spadkowe - świadczę usługi mające na celu stwierdzenie nabycia, podziału, zabezpieczenia lub zrzeczenia się spadku. Udzielam porad związanych z wydziedziczeniem oraz ze stworzeniem, otwarciem i unieważnieniem testamentu.
 • Prawo rodzinne - prowadzę sprawy rozwodowe i doradzam w zakresie podziału wspólnego majątku małżonków.
 • Prawo opiekuńcze - zajmuję się wydaniem zarządzeń opiekuńczych oraz uregulowaniem kontaktów z dzieckiem.
 • Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności - oferuję kompleksową reprezentację wierzycieli w sprawach o odzyskanie zaległych zobowiązań.
 • Prawo medyczne - Reprezentuję interesy pacjentów oraz pracowników służby zdrowia w sprawach o stwierdzenie błędu lekarskiego.