O kancelarii

 

Kancelaria Prawna

Kancelaria zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych, spadkowych, karnych, rodzinnych i nieletnich, pracy, gospodarczych i handlowych, egzekucyjnych oraz windykacyjnych. Pomoc prawna świadczona jest również na rzecz osób zamieszkujących poza granicami kraju.

 

 

Zakres świadczonych usług w Kancelarii Adwokackiej

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc prawna obejmuje reprezentowanie Klientów przed organami ścigania a także w sporach przed Sądami we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym, wszelkimi instytucjami i urzędami, w tym na etapie przed sądowym, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, apelacji, zażaleń oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia, umów cywilnoprawnych, udzielanie porad prawnych, analizę dokumentów i sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji pozasądowych.

 

 

Kancelaria Adwokacka otwarta na potrzeby Klientów

Relacje z Klientami opierają się na zaufaniu, dyskrecji i lojalności. W prowadzonej działalności kieruję się wskazaniami etyki oraz godności zawodu adwokata. Zawiłe zagadnienia prawnicze, staram się przedstawić w najbardziej przejrzysty i zrozumiały sposób, aby mieć pewność, że Klient podejmuje świadomą decyzję. Przestawiam pełne spektrum możliwości, sugerując najkorzystniejsze rozwiązanie. Dbam o zapewnienie stałego kontaktu z Klientem i rzetelnie informuję go o przebiegu prac.

 

 

Gwarancja bezpieczeństwa świadczonych usług prawnych

Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

 

Klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, a także gwarantujemy zachowanie w pełnej tajemnicy wszystkich uzyskanych informacji, które zostały powierzone przez Klienta w celu udzielania pomocy prawnej.

Paweł Figiel

Masz problem prawny? Skontakuj się z nami

+48 609 789 644

lub

prześlij formularz